#
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
#
#
#
# #
 

Cement

Multicem
je nový portlandský zmesový cement pevnostnej triedy 32,5 R s garantovanou minimálnou pevnosťou v tlaku 32,5 MPa po 28 dňoch a minimálnou začiatočnou pevnosťou 10 MPa po 2 dňoch.


Prednosti:

 • výborná spracovateľnosť (omietky, poter, betón)
 • výborná plasticita (poter, betón)
 • veľmi ľahké spracovanie pokládky poteru
 • veľmi ľahké hladenie poteru
 • bezproblémové spracovanie v miešačke pre strojový poter
 • bezproblémová doprava strojového poteru pneumatickou dopravou
 • po zavädnutí rýchle tvrdnutie (omietky, poter, betón)

Použitie:
 • výroba prostého betónu a železobetónu všetkých bežne používaných pevnostných tried
 • výroba murovacích mált a omietok
 • vhodný pre zhotovovanie pokladných betónov a poterov


Profimalt

Cement na murovanie a omietky

Profimalt je nové univerzálne cementové spojivo na výrobu mált a omietok pevnostnej triedy 12,5 MPa. Jeho vlastnosti boli modifikované tak, aby umožňovali jednoduchú výrobu kvalitných omietok a mált na murovanie priamo na stavenisku bez nárokov na iné komponenty s výnimkou vody a piesku.

Prednosti:
 • Pri výrobe mált na stavbe plne nahrádza cement, vápno a ostatné
 • prísady, čím zjednodušuje organizáciu prác na stavbe,
 • univerzálny výrobok vhodný pre malty a omietky na vonkajšie, ako aj vnútorné použitie,
 • štruktúra prevzdušnených omietok dostatočne prepúšťa vodné pary,
 • dostatočne dlhá doba spracovateľnosti,
 • jednoduchá manipulácia s výrobkom v 25 kg vreciach,
 • použitím Profimaltu dosiahnete výrazné ušetrenie nákladov v porovnaní s tradičnou formou murovania a omietania pomocou cementu, vápna a ostatných prísad do mált.
Použitie:
 • výroba mált pre murovanie všetkých typov kusového staviva, ako sú tehly, tehlobloky, pórobetónové tvárnice, betónové tvárnice, prírodný kameň a pod.,
 • výroba omietok pre vonkajšie i vnútorné použitie na všetky typy stavieb,
 • vyrobená malta sa nanáša vo vrstve od 10 do 25 mm spravidla ručne,
 • odporúčame spracovanie pri vonkajšej teplote min. 5 °C.

CEM II / B-S 32,5 R


Vlastnosti :
 • vyznačuje sa vysokými konečnými pevnosťami a pri procese tuhnutia nižším vývinom hydratačného tepla
Použitie :
 • je vhodný prakticky na všetky klasické stavebné práce
 • betónovanie základov, armovaných plôch, na výrobu tvárnic, preteplovaných betónov, vodostavebných betónov, výrobu transportbetónu, omietok a murovacích cementových mált, veľkoobjemové a veľkoplošné betonáže, betóny proti agresívnym vodám, prípravu betónových zmesí nižších aj vyšších tried C8/10 – C 30/37 buď s alebo bez plastifikátora a triedy C 35/45 iba s plastifikátorom
 • nie je vhodný pre práce, kde je požadovaný rýchly nárast pevnosti

CEM II/B-S 32,5 R

Troskoportlandský cement CEM II/B-S 32,5 R dosahuje priaznivú počiatočnú pevnosť, obvyklú konečnú pevnosť a primerane vyvíja teplo. Vďaka obsahu granulovanej vysokopecnej trosky a primeranému vývinu tepla je možnosť zrážanlivosti a popraskania veľmi zriedkavá, čo zabezpečuje dostatočnú istotu k príprave kvalitného betónu. Má svetlú farbu. Je výhodne použiteľný do betónov pevnostného charakteru C 12/15 - C 40/50, železo-betónových konštrukcií, transportbetónu, teplom zrejúceho betónu a taktiež pri príprave železobetónových prvkov. Doporučuje sa nanajvýš k príprave mrazuvzdorného betónu f 50, žiaruvzdorného betónu a vodonepriepustných betónov vyhovujúcej kvality.

Domov Sortiment Požičovňa Partneri Referencie Kontakt