#
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
#
#
# #
 

Sádrokartón


Sádrokartón je materiál určený pre suchú výstavbu, kde poskytuje rýchle, ľahké a ekonomické riešenie pre priečky, podhľady a podkrovie. Široká oblasť použitia sádrokartónových dosiek ako u novostavieb, pri rekonštrukcii a opravách bytových alebo priemyselných budov. Konštrukcia zo sádrokartónu slúži k členeniu interiéru na miestnosti, ale aj k vedeniu potrebných inštalácií. Priečky spĺňajú estetické aj stavebné požiadavky, ktoré sú v dnešnej dobe požadované.

Výhody sádrokartónových podhľadov:
  • nízka hmotnosť
  • povrchová úprava existujúcej stropnej konštrukcie
  • jednoduchá opraviteľnosť stien a podhľadov
  • znižovanie svetlej výšky miestnosti
  • zvýšenie požiarnej odolnosti
  • zlepšenie zvukovo a tepelno - izolačných vlastností stropu
  • atypický podhľad – moderný interiér
  • udržiavanie mikroklimatu
Profily pre podhľady a steny Pri realizácii sádrokartónových podhľadov a stien majú najdôležitejšiu funkciu profily z pozinkovaného plechu, ktoré tvoria nosnú konštrukciu. Pozinkované profily CD a UD slúžia pre zavesené podhľady a steny. Obvodový profil UD tvorí obvodovú časť, ktorá sa montuje na steny. CD profil tvorí priečnu príp. zvislú časť rastru vytvoreného z profilov.

Domov Sortiment Požičovňa Partneri Referencie Kontakt