#
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
#
#
#
# #
 

YTONG LAMBDA - tepelno izolačné tvárnice Nižšia objemová hmotnosť, rovnaká pevnosť a ešte lepšia tepelná izolácia. To je stručná charakteristika kľúčovej novinky v sortimente pórobetónového murovacieho systému YTONG. Tepelno izolačné tvárnica YTONG LAMBDA je ideálne riešenie pre moderné stavby bez zateplenia. Bezkonkurenčné hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti λ=0,087 W/m.K.

YTONG - presné tvárnice pre obvodové a nosné steny

Výhody na prvý pohľad
 • Vynikajúce teplotechnické vlastnosti
 • Minimálne tepelné mosty vďaka rovnakým tepelnoizolačným vlastnostiam vo všetkých smeroch
 • Vysoká únosnosť tvárnice pre zaťaženia vo všetkých smeroch
 • Nízky difúzny odpor
 • Dobrá ochrana pred hlukom vďaka pórovitej štruktúre
 • Neprekonateľná požiarna odolnosť, tvárnice sú vhodné na realizáciu požiarnych stien
 • Rýchle spracovanie vďaka veľkým formátom s perom a drážkou a použitiu presného murovania na tenkovrstvovú lepiacu maltu
 • Jednoduchá úprava rozmerov tvárnice priamo na stavbe
 • Homogénna stena bez dutín umožňuje bezproblémové kotvenie akýchkoľvek konštrukcií
 • Optimálne povrchové úpravy vďaka homogénnemu a rovnému povrchu steny
 • Základný prvok kompletného stavebného systému
 • Ekologicky nezávadné
YTONG - presné tvárnice pre nenosné steny

Výhody na prvý pohľad
 • Rýchle spracovanie vďaka veľkým formátom a použitiu presného murovania na tenkovrstvovú spojovaciu maltu
 • Jednoduchá úprava rozmerov a tvarov dosky priamo na stavbe, nízka odpadovosť
 • Optimálne povrchové úpravy vďaka homogénnemu a rovnému povrchu steny
 • Nízka objemová hmotnosť
 • Neprekonateľná požiarna odolnosť
 • Dobrá ochrana pred hlukom vďaka pórovitej štruktúre
 • Rovnaké vlastnosti vo všetkých smeroch
 • Ekologicky nezávadné
YTONG - nosný preklad

Výhody na prvý pohľad
 • Vystužený preklad nad otvory v nosných stenách
 • Vysoká únosnosť
 • Nie je potrebné zhotovovať debnenie a podopretie, vylúčenie mokrého procesu
 • Rýchla a jednoduchá montáž s použitím tenkovrstvovej spojovacej malty
 • Ihneď po položení môže byť zaťažený
 • Šírka a výška prekladu zhodná so šírkou a výškou tvárnic
 • Rovnaký podklad pre povrchové úpravy s murivom
 • Výborné tepelnoizolačné vlastnosti, minimalizovanie rizika vzniku tepelných mostov
 • Maximálna svetlá šírka otvoru 1950 mm
 • Nízky difúzny odpor
 • Ekologicky nezávadné

Tvárnice PORFIX

Tvárnice PORFIX sa vyrábajú v prevedení perodrážka-kapsa a hladké. Sú vhodné hlavne na murovanie vnútorných nosných priečok. Na murovanie obvodových konštrukcii odporúčame využiť nové tvárnice s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Priečkovky PORFIX

Stavebný systém PORFIX dopĺňajú priečkovky s dobrými zvukovo-izolačnými vlastnosťami. Priečkovky z pórobetónu, rovnako ako tvárnice, pohlcujú a uvoľňujú vlhkosť vzduchu. Vyrovnávajú tak zmeny vlhkosti v miestnosti a umožňujú vodným parám prestup stenami.

Popri mikroklimatických vlastnostiach oceníte najmä rýchlosť stavania a ich ľahké opracovanie bežným náradím. Všetky stavebné detaily, ako ozdobné výklenky či drážky pre elektroinštaláciu, vytvoríte rýchlo a jednoducho.

Samonosné preklady

Samonosné preklady PORFIX využijete na preklenutie otvorov v nenosných priečkach. Sú zhotovené z pórobetónu, tenkovrstvového lepidla PORFIX, oceľovej výstuže a betónovej zálievky (minimálne B15). Preklady PORFIX sa dajú kombinovať na rôznu šírku priečok, pričom ich minimálne uloženie je 100 mm pri šírke muriva 100 a 125 mm, alebo 150 mm pri šírke muriva 150 a 200 mm. Zabudovanie a použitie prekladov je možné po zatvrdnutí betónovej zálievky a spojovacej malty.

Nosné preklady

Nosné preklady PORFIX sú ďalším krokom k tomu, aby ste mohli stavať jednoducho a rýchlo. Sú zhotovené z pórobetónu, oceľovej výstuže a betónovej zálievky (B20). Preklady sú pre uľahčenie manipulácie na stavbe vybavené manipulačnými okami, ktoré umožňujú využitie zdvíhacieho zariadenia.
Obvodové murivo

Tehly priečne dierované Britterm 44 P+D sú určené pre jednovrstvé zvislé murivo, obvodové nosné a nenosné o hrúbke 440 mm s vysokými nárokmi na tepelnú izoláciu a tepelnú akumuláciu stien.

Výhody:
 • ľahké navrhovanie a stavanie v systéme BRITTERM
 • rozmery v modulovom systéme
 • spojenie na pero a drážku
 • rýchle a jednoduché murovanie
 • nízka spotreba malty
 • vhodný podklad pre omietku
 • nízky odpor difúzie vodných pár
 • hygienicky nezávadné
 • dosiahnutie vysokého tepelného odporu
Nosné priečky

Tehly priečne dierované ľahčené Britterm 30 P+D, sú určené pre nosné priečky. Majú väčšiu objemovú hmotnosť a väčšie pevnosti. Majú vysokú protipožiarnu odolnosť, zvukovú izoláciu a odolnosť proti vlhkosti.Vhodne sa dajú používať i pre vonkajšie sendvičové múry.

Tehly priečne dierované ľahčené Britterm 25 P+D, Britterm 18, sú určené pre nosné priečky. Majú vysokú protipožiarnu odolnosť, zvukovú izoláciu a odolnosť proti vlhkosti. Vhodné sú i pre výplňové murivo.

Deliace priečky

Tehly sa používajú na vnútorné deliace priečky Britterm 11,5 P+D, Britterm 10 P+D, Britterm 8 P+D. Deliace steny sú dostatočne stabilné pre prichytenie skriniek, bytových doplnkov a pod. Majú dobrú zvukovú izoláciu.

Systém pero+drážka uľahčuje murovanie, šetrí maltu i pracovný čas. Medzi deliace priečky možno zaradiť aj malorozmerové výrobky. Nevýhodou malorozmerných výrobkov použitých ako deliace priečky je väčšia spotreba tehál a malty, dlhší čas murovania.

Keramické preklady ATLAS 11,5 a 23,8

Keramické preklady ATLAS 11,5 a ATLAS 23,8 sú tyčové prvky určené na zhotovenie vodorovných konštrukcii- nadpražíokien a dverí v nosných aj nenosných stenách. Vhodné sú pre rodinné domy, bytové a občianske stavby. Preklady ATLAS 11,5 vzhľadom na svoju štíhlosť samotné nie sú nosné. Nosnými sa stávajú až v spojení s tlakovou zónou nad-murovanou, alebo nadbetónovanou nad nimi. V tomto tzv. spriahnutom preklade tvoria keramické preklady ťahovú zónu v jeho spodnej časti. Preklady ATLAS 23,8 sú vzhľadom na svoju výšku plne nosné aj bez nadmurovania, alebo nadbetónovania.

Domov Sortiment Požičovňa Partneri Referencie Kontakt